FCA

Federació Catalana d'Aikido

Avda. Rafael Casanova ,42  08206 Sabadell

fedecataikido@gmail.com

A 1 d'abril de 2019 som:

Dojos adherits: 14
Instructors adherits: 18
Inscrits federats: 182

Llistat de Preus 2018

Adhesió Dojo, Club, Entitat un sol cop...................................................................................................................................................20€

     Inclou certificat d'adhesió

Adhesió Mestre, Professor, Instructor un sol cop..........................................................................................................................................20€

     Inclou certificat d'adhesió i reconeixement de grau a la FCA

Adhesió a l'Equip Docent de la FCA........................................................................................................................................................Sense cost

     Cal disposar d'assagurança de responsabilitat civil

Llicencia anual practicant qualsevol edat.................................................................................................................................................Sense cost

     No Inclou assegurança d’accidents ni passaport federatiu

Budopass Federatiu..........................................................................................................................................................................................10€

Assegurança de Responsabilitat Civil per a instructors...............................................................................................................................16€

Assegurança d'accidents..................................................................................................................................................................................18€

 

Altres serveis

Assegurança RC per a Dojos mitjançant servei extern

Assessoria fiscal, laboral i administrativa mitjançant servei extern

 

Passarel·la de pagament de les taxes

- Pots fer transferència a la Federació Catalana d'Aikido IBAN: ES13 0182 8739 1802 0247 1373

 

© Copyright 2017

Federació Catalana d'Aikido

Tel.

fedecataikido@gmail.com

https://www.facebook.com/federaciocatalanaaikido/