FCA

Federació Catalana d'Aikido

Avda. Rafael Casanova ,42  08206 Sabadell

fedecataikido@gmail.com

A 1 d'abril de 2019 som:

Dojos adherits: 14
Instructors adherits: 18
Inscrits federats: 182

Preguntes i Respostes

Què es la FCA?

La Federació Catalana d'Aikido (FCA) es una entitat Federativa de caràcter coordinadora, sense ànim de lucre, amb registre número 798, a la Secció 2ª del Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya. La seva seu social es troba en un espai habilitat al Mushin Dojo de Sabadell, al qual hem d'agraïr la seva aportació.

La FCA es una entitat Federativa de caràcter cultural perque, en el seu neixament, ja existeix una entitat espotiva que desenvolupa l'Aikido, i la llei de l'Esport no permet que dos entitats federatives de caracter esportiu puguin tenir competencies en un sol esport.

Com, quan i per què neix la FCA?

Quin instructor d'Aikido, o practicant compromès amb el DO, no s'ha plantejat mai el per què l'Aikido es tan dispers i llunyà entre els seus principis i la realitat material humana? Molt probablement tots els que s'ho han plantejat en algún moment han estat el veritable començament de la FCA. Amb tot, les primeres converses en les que va sorgir la idea de materialitzar la filosofia en una sola entitat que reunís els aikidoques a Catalunya fins a la seva consecució van daten del mes d'octubre de 2014. Posteriorment, les tímides converses inicials es reproduiren el 2015 i 2016, però sempre mancaba el catalitzador humà que fes real el somni d'unió i armonia que tots anhelem però no arriba mai. Finalment, el febrer de 2017 un petit grup d'instructors decideixen posar mà a l'obrador i enllesteixen la Base Fundacional de la FCA. aquest donaria vida als actuals estatuts, els queals es van haver d'adequar diversos cops perque l'administració sempre trobava de llimar la idea primigenia. Finalment, el juliol de 2017 la Federació Catalana d'Aikido veu la llum i entra en la incubadora de l'administració fins que a finals de setembre de 2017 som notificats del seu neixament. Ja tenim una part del somni d'unitat fet realitat, ara cal posar-se a treballar amb la part humana de l'Aikido.

Com desenvoluparem la FCA?

Per evitar caure en errors que han fet defallir històricament altres intents de consolidar l'Aikido al país, i per tal d'aconseguir el un arrelat coneixement jurídic de l'àmbit en el que es mou l'Aikido (l'esport i l'activitat física) cal que realitzem un estudi jurídic profund del marc legislatiu. En la secció "Documentació" d'aquesta plana web trobareu un conjunt de disposicions legals que afecten directament a l'Aikido a Catalunya. Paral·lelament desenvoluparem el Document de Base Fundacional amb la creació inmediata d'una Escola Federativa d'Aikido que vetlli per la diversitat de llinatges i prepari el coneixement de base comú.

A curt plaç obrirem un gran debat sobre la permanencia de l'Aikido en l'àmbit esportiu, i per tant si ens cal crear immediatament una secció esportiva o si pel contrari ajornem la decisió per quan siguem representatius majoritaris del teixit a Catalunya.

Som conscients de les sensibilitats que el neixement de la FCA pot crear en les entitats existents, i creiem necessari i part de la nostre feina més immediata obrir espais de comunicació amb totes elles i, dintre del possible, establir marcs de col·laboració mutua.

Com no pot ser d'una altre manera, i atenent l'àmbit esportiu i de l'activitat física que ens regula, intentarem arribar a obrir converses amb l’Escola Catalana de l’Esport per tal de poder garantir que la nostra Escola Federativa disposi d'espai per formar i dispensar cursos d'iniciació a tècnic esportiu (CIATE) en Aikido i també als de Tènics Esportius en qualsevo dels tres nivells existents.

Obrir també el contacte amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i mostrar-los quin es el nostre full de ruta es també un objectiu a curt plaç.

Però tot això no serà possible si abans no representem una bona part de l'Aikido català, i per aconseguir-ho, primer cal registrar adhesions d'entitats, Clubs, Dojos, Senseis, Professors, Instructors, i aikidoques en general. Quants

Es possible integrar en una mateixa entitat federativa els diferents llinatges en Aikido?

Si no ho creiesim possible no seriem aikidoques. Així de clar i contundent.

Una federació d'Aikido en la que falti una sola de les linies existents, be sigui per desidia dels seus dirigents o per discriminació directa, no pot representar mai l'aikido en el seu estat més bàsic, si no que únicament podrà representar la linia reconeguda als seus estatuts. La FCA integra de forma flexible, fluida i coherent tots els llinatges. I ho fa per enriquir la base, no per imposar criteris de treball.

El sentit comú permeabilitza les escoles respectant l'idiosincrasia tècnica de cada linia. Cada treball es desenvolupat a partir d'una idea primigenia: l'Aikido fundat per O'Sensei i que no va tenir mai cap cognom associat. Tots practiquem el seu legat, cada llinatge segons el temps en el que Ueshiba va transmetre el seu profund carisma i la tècnica física segons el seu propi cos. Així, tots hem de fer veritat l'axioma per ell anunciat de que l'enemic a derrotar estar a l'interior de cadasqun, i no a l'exterior de tots nosaltres.

Una base estructurada en forma de Plà de Carrera desenvolupa el coneixement tècnic basat en la transmisió de coneixement i graus dels Instructors i Senseis de l'Equip Docent, no en materia tècnica (potser que diferent en cada linia), si no que en estructura disn de cada llinatge. Així ningú posarà llistats de coneixement a cada casa, ens al contrari, defensarem i reconeixerem l'evolució gradual de cada estudiant segons el seu propi Dojo.

Vegeu Plà de Carrera per a obtenir més informaicó sobre aquest punt.

Homologareu o convalidareu el meu grau?

Caldria que fessim una ullada al que diu la legislació en materia de homologacions i convalidacions per entendre que no, no us  homologarem el que no es homologable perque per a l'administració els nostres graus simplement no existeixen com a tals si no en virtut de certificats oficials atorgats per organismes governamentals. Amb les homologacions succeeix el mateix, cal que hi hagin amb qué convalidar els estudis, i l'ordenament jurídic no contempla cap estudi oficial com a carrera o graus en Aikido. El que farem a la FCA es reconeixer el grau que hagi signat un Sensei reconegut prestigi i/o pel honbu Dojo corresponent.

El grau que un Sensei o Instructor del Equip Docent de la FCA doni a un alumne o estudiant d'Aikido, anirà acompanyat un certificat federatiu de reconeixement de Grau en la FCA.

La FCA es una associació amb nom de federació?

No, tal i com consta al registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya, d'accès lliure des d'internet, la FCA es una entitat Federativa, no una associació. Molts companys pensen erróniament que una entitat només adquireix el tó de Federació si està inscrita al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Ans al contrari, l'àbac d'entitats es desenvolupa tan a nivell de clubs, associacions, agrupacions i federacions en ambdos àmbits: el d'esports i el de justicia, i es en aquest darrer en el únic que la FCA te cabuda, ja que, com s'ha dit en un altre punt més amunt, ja existeix uan altre entitat federativa en el àmbit d'esports que te assignat l'Aikido com a esport associat. Amb tot, en el mateix moment en que la FCA sigui realment representativa del teixit de l'Aikido català, obrirem un gran debat sobre el nostre real futur, tant si hem d'evolucionar a l'àmbit esportiu, amb tot el que això comporta, com si no.

Cal que deixi la meva actual entitat marc per adherir-me a la FCA

Naturalment que no. L'objectiu principal de la FCA es ser la entitat representativa de tot l'Aikido a Catalunya, i això sense perjudici que vulguem continuar afiliats a la entitat de referencia que tingui cadasqú.

Qui pot formar part de la FCA?

Les entitats, Clubs Privats, Dojos, i en definitiva qualsevol tipus de centre on es practiqui Aikido en qualsevol de les seves linies.

Els Senseis, Professors i Instructors que ho dessitgin, amb reconeixement de grau en Aikido, poden formalitar la seva llicencia a la FCA directament o mitjançant un Dojo. Aquells que ho dessitgin poden formar part de l'Equip Docent. Pertanyer a l'Equip Docent implica l'adhesió a la federació acceptant el document de base fundacional. Formar part de l'Equip Docent inclou la llicencia annual Federativa.

Els estudiants d'Aikido, formalitzant la llicencia federativa mitjançant els seus Dojos, Senseis, Professors o Instructors, sempre que siguin adherits a la FCA.

Com puc inscriure'm, adhesionar-me, formar part de l'Equip Docent i obtenir la Llicencia Federativa?

Els Dojos, Clubs i Entitats poden adherir-se descarregant el full d'adhesió, emplenant-lo i enviant-lo a la FCA per correo electróncic o per correu ordinari.

Els Senseis, Professors i Instructors poden adherir-se i formar part de l'Equip Docent descarregant el full d'adhesió, emplenant-lo i enviant-lo a la FCA per correu electrònic o per correu ordinari.

La FCA comunicarà als interessats el moment de l'adhesió, un cop abonat per transferencia el carrec corresponent.

Els practicants sol·licitaran la llicencia annual mitjançant els seus respectius Dojos, Senseis, Professors i Instructors. La FCA lliurarà els documents de la llicencia federativa al Dojo o Sensei, el qual els llurarà a l'estudiant. La FCA comunicarà amb l'interessat per fer-li extensiu el rebut de la seva quota per la llicencia annual.

Com a Dojo o Sensei, puc carregar alguna quantitat a la llicencia federativa dels estudiants?

No, el principi de manca d'ànim de lucre promulgat a la nostra Base Fundacional implica els Dojos i els Senseis respecte de la seva relació amb la FCA. La quota de la llicencia federativa amb la FCA es universal, tothom pagarà la mateixa quantitat estipulada annualment en Junta Directiva i aprovada en Assemblea General Ordinaria. A aquest efecte, la FCA lliurarà directament a l'email de l'interessat una copia del rebut en proba de conformitat per la seva llicencia en vigor.

Com podré promocionar al grau de Shodan a un estudiant si jo soc Shodan o Nidan?

La federació posarà a l'abast de tots els federats a qualsevol mestre de l'Equip Docent. Podràs escollir a qualsevol disponible i contactar-hi directament o delegar en l'equip Docent la dessignació d'un Sensei que pugui avaluar el teu estudiant i promocionar-lo al grau que escaigui.

Els Senseis de l'Equip Docent no cobran per aquests servei en el marc de la FCA, sens perjudici del que faci dins el seu propi Dojo amb els seus propis alumnes.

Com a Sensei o Instructor de l'Equip Docent, disposu d'assegurança de Responsalbilitat Civil en el meu Dojo?

Sí, els Senseis i instructors de l'Equip Docent disposen d'assegurança de Responsabilitat Civil annual per aquelles classes que realitcin en l'exercici de la seva funció com a instructor, tant quant dirigeixi un seminari federatiu com en les classes regulars que dirigeixi al seu propi Dojo.

© Copyright 2017

Federació Catalana d'Aikido

Tel.

fedecataikido@gmail.com

https://www.facebook.com/federaciocatalanaaikido/